Czekamy na Twoją wiadomość.


21/2018 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 10.09.2018 r.

Zarząd Rawlplug S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 10 września 2018 r. we Wrocławiu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte i nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.