Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

22/2008 - Wybór biegłego rewidenta

 

Zarząd Koelner SA informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza w dniu 20 czerwca 2008 r. dokonała wyboru firmy HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Wiosny Ludów 2 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 238 na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki. Wybrany audytor przeprowadzi:
1. przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Koelner SA za I półrocze 2008;
2. przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner za I półrocze 2008;
3. badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner SA za rok 2008;
4. badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2008.


Koelner SA korzystała wcześniej z usług HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. w następującym zakresie:
- przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Koelner SA oraz Grupy Koelner za I półrocze 2007,
- badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Koelner SA oraz Grupy Koelner za rok 2007,
- badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Koelner SA oraz Grupy Koelner za rok 2006,
- przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Koelner SA oraz Grupy Koelner za I półrocze 2006,
- badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Koelner SA oraz Grupy Koelner za rok 2005,
- przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Koelner SA oraz Grupy Koelner za I półrocze 2005,
- badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Koelner SA oraz Grupy Koelner za rok 2004,
- badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2003 r. , oraz, na potrzeby prospektu emisyjnego:
- wyrażenie opinii o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Koelner SA za okres 1.01.-31.12.2003 r. oraz skonsolidownego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner SA za okres 1.01.-31.12.2003 r., 1.01.-31.12.2002 r., 1.01.-31.12.2001 r. oraz o tym, że porównywalne dane finansowe są sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia o prospekcie,
- przygotowanie skonsolidowanego bilansu pro forma, rachunku zysków i strat pro forma, rachunku przepływów pieniężnych pro forma za okres 1.01-31.12.2003 r.