Czekamy na Twoją wiadomość.


Witaj na stronach informacyjnych spółki Rawlplug SA. Jeśli interesują Cię produkty i usługi marki Rawlplug, przejdź na stronę www.rawlplug.com

11/2008 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 270.700 szt. akcji serii C

 

Zarząd Koelner SA informuje, że Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 254/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostało 270.700 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem "PLKLNR000033". Zarząd Giełdy postanowił również wprowadzić powyższe akcje z dniem 18 kwietnia 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowgo na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW SA w dniu 18 kwietnia 2008 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym.