Czekamy na Twoją wiadomość.


Grupa Rawlplug w liczbach

* w roku 2017 miała miejsce sprzedaż spółki zależnej, kolumny za okresy poprzednie nie zawierają korekt doprowadzających dane do porównywalności

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. PLN)

Grupa Rawlplug20102011201220132014201520162017*
Przychody netto ze sprzedaży559 631662 165636 449619 716639 479672 715 704 866708 556
Wynik na działalności operacyjnej18 21649 14724 96530 04431 41239 554 53 71157 318
Wynik netto87170 4649 39913 12923 57325 236 37 57434 507
Aktywa razem648 759749 143727 005750 583787 309794 299 852 450868 846
Kapitał własny287 306370 134356 575367 145 377 312393 625 421 309429 993

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Grupa Rawlplug20102011201220132014201520162017*
Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE)0,3%19,0%2,6%3,6%4,8%6,4%8,9%7,8%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)0,1%9,4%1,3%1,7%2,3%3,2%4,4%3,8%
Rentowność sprzedaży brutto32,4%32,7%30,6%31,0%30,4%31,3%33,6%33,8%
Rentowność działalności operacyjnej3,3%7,4%3,9%4,8%4,9%5,9%7,6%8,1%
Rentowność netto0,2%10,8%1,5%2,1%3,7%3,8%5,3%4,7%