Czekamy na Twoją wiadomość.


Kalendarz

DataWydarzenia
21.03.2017Jednostkowy raport roczny za rok 2016
21.03.2017Skonsolidowany raport roczny za rok 2016
15.05.2017Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku
09.06.2017Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rawlplug S.A.
09.08.2017Dzień dywidendy
25.08.2017Termin wypłaty dywidendy
31.08.2017Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku
13.11.2017Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku