Czekamy na Twoją wiadomość.


Grupa Rawlplug w liczbach

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. PLN)

Grupa Rawlplug2010201120122013201420152016
Przychody netto ze sprzedaży559 631662 165636 449619 716639 479672 715 704 866
Wynik na działalności operacyjnej18 21649 14724 96530 04431 41239 554 53 711
Wynik netto87170 4649 39913 12923 57325 236 37 574
Aktywa razem648 759749 143727 005750 583787 309794 299 852 450
Kapitał własny287 306370 134356 575367 145 377 312393 625 421 309

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Grupa Rawlplug2010201120122013201420152016
Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE)0,3%19,0%2,6%3,6%4,8%6,4%8,9%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA)0,1%9,4%1,3%1,7%2,3%3,2%4,4%
Rentowność sprzedaży brutto32,4%32,7%30,6%31,0%30,4%31,3%33,6%
Rentowność działalności operacyjnej3,3%7,4%3,9%4,8%4,9%5,9%7,6%
Rentowność netto0,2%10,8%1,5%2,1%3,7%3,8%5,3%