Czekamy na Twoją wiadomość.


top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpgSpółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

22/2017 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 listopada 2017 roku Pan Wojciech Heydel złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 13 grudnia 2017 r.Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.Zarząd Spółki informuje, iż Pan Wojciech Heydel pełnił także funkcję Członka Komitetu Audytu, funkcjonującego w strukturze Rady Nadzorczej Spółki.

21/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), Zarząd Rawlplug S.A. podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 14 grudnia 2017 r. oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.  Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu. 

20/2017 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada 2017 roku Pan Zbigniew Szczypiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 13 grudnia 2017 r.Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.Zarząd Spółki informuje, iż Pan Zbigniew Szczypiński pełnił także funkcję Członka Komitetu Audytu, funkcjonującego w strukturze Rady Nadzorczej.

Dane o akcjach RWL

"Kapitał zakładowy"32 560 000
Liczba akcji32 560 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji1.00 PLN
AudytorGrant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k.
ISINPLKLNR000017
Rynek notowańGPW
Parkiet notowańpodstawowy