Czekamy na Twoją wiadomość.


Sustainable Rawlplug

15/2018 - Decyzja Zarządu w sprawie połączenie Emitenta z podmiotem zależnym Koelner - Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

Zarząd RAWLPLUG S.A. (dalej „Emitent”), na podstawie art. 17 ust. 1 MAR informuje, że w związku z zamiarem przeprowadzenia procedury połączenia Emitenta ze spółką Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu dzisiejszym, tj. 29 czerwca 2018 r. został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się podmiotów Plan Połączenia. Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na Emitenta, jako spółkę przejmującą. W związku z faktem, iż jedynym udziałowcem spółki przejmowanej Koelner – Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. jest spółka przejmująca, tj. Emitent, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, czyli bez:1. Sporządzania sprawozdań Zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,2. Udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz3. Poddawania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z badania. Plan Połączenia podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.rawlplug.pl Treść uzgodnionego Planu Połączenia wraz z załącznikami znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. Zgodnie z zaplanowaną strategią gospodarczą Grupy RAWLPLUG S.A. (dalej: „Grupa”), jednym z elementów podejmowanych działań jest uproszczenie struktur Grupy w ramach prowadzonej działalności oraz uzyskanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej. Planowana restrukturyzacja jest etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania zbędnych procesów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury w zakresie działalności produkcyjnej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie.Przewiduje się, że połączenie przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w tym: umocnienie pozycji rynkowej i finansowej poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego, centralizację w nim funkcji produkcyjnych realizowanych obecnie przez dwa odrębne podmioty, zapewnienie konsolidacji składników majątku łączących się Spółek oraz uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania Grupy, a co za tym idzie zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcję ilości dokumentów, a także eliminację wzajemnych rozliczeń łączących się Spółek. Niekwestionowaną korzyścią będą również oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym. Dalsze istotne informacje na temat procesu połączenia Emitent będzie przekazywał do wiadomości publicznej w kolejnych raportach bieżących.

14/2018 - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 22.06.2018 r.

Zarząd Rawlplug S.A. podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rawlplug S.A., które odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 22 czerwca 2018 r., akcjonariuszami, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu byli: - Amicus Poliniae sp. z o.o.: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji - 16.702.750, co stanowi 87,44% głosów na tym zgromadzeniu i 51,30% ogólnej liczby głosów; - NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji - 2.400.000, co stanowi 12,56% głosów na tym zgromadzeniu i 7,37% ogólnej liczby głosów.

13/2018 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) powołało do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję wszystkich jej dotychczasowych Członków, tj. Krystynę Koelner, Tomasza Mogilskiego, Zbigniewa Pamułę, Zbigniewa Stabiszewskiego, Włodzimierza Frankowicza oraz Janusza Pajkę. Jednocześnie ZWZ powołało Panią Krystynę Koelner na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki. Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej zawierające informacje o złożonych przez jej Członków oświadczeniach stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


OFERTA RAWLPLUG

PROFESJONALNE PRODUKTY Z ZAKRESU TECHNIK ZAMOCOWAŃ, AKCESORIÓW DO ELEKTRONARZĘDZI I ELEKTRONARZĘDZI

product_photo_v4.png

TRUST & INNOVATION

POLITYKA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Aprobaty

Trust & Innovation

w naszym rozumieniu to poszukiwanie najlepszych rozwiązań technicznych, poparte wiedzą i wieloletnim doświadczeniem naszych konstruktorów.

Konsekwencja z jaką firma od początku swego istnienia kładzie nacisk na jakość i innowacyjność swoich produktów sprawiła , że w 2013 roku udostępniliśmy naszym klientom 30 aprobat europejskich i 50 lokalnych aprobat technicznych.

Kotwy

Sztandarowymi produktami Rawlplug

w dziedzinie zamocowań są kotwy chemicz­ne i mechaniczne.

Nasze ostatnie nowości rynkowe to mechaniczna kotwa przelotowa R-HPTII o najwyższych parametrach technicznych oraz rewolucyjny wkręt do betonu R-HLX.

Do oferty kotew chemicznych dołączyliśmy nową, bazującą na żywicy, uniwer­salną kotwę R-KEM II z Aprobatą Europejską do 15 różnych podłoży, a także łatwą i szybką w użyciu kotwę chemiczna CFS w tubie foliowej. Zaletą zastosowania tuby foliowej jest radykalna redukcja odpadów.

ETA - zamocowania chemiczne

W 2013 roku uzyskaliśmy europejskie aprobaty techniczne ETA

dla następujących zamocowań chemicznych:

ETA-13/0585 TR23 wklejane zakotwienia prętów zbrojeniowych o średnicach Ø8 - Ø32 mm (R-KEX-II)

ETA-13/0454 opcja 7 wklejane tuleje z gwintem wewnętrznym i prętami zbroje­niowymi o średnicach Ø8 - Ø32 do wykonywania zamocowań w betonie niezaryso­wanym (R-KEX-II)

ETA-13/0455 opcja 1 wklejane pręty gwintowane o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań w betonie (R-KEX-II)

Fabryka w Łańcucie

Fabryka w Łańcucie specjalizuje się w produkcji elementów złącznych oraz wyrobów specjalnych na zamó­wienie,

głównym odbiorcą jest przemysł motoryzacyjny. Wdrożona specyfikacja Techniczna ISO/TS 16949:2009 zobowiązuje Grupę do wy­twarzania, ulepszania i powlekania produktów zgodnie z normą. Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi w Niemczech, Łańcut jest dostawcą produktów dla renomowanych firm takich jak Volkswagen, AUDI, BMW, Porsche, Opel, Ford i VOLVO.

PORTFEL MAREK W GRUPIE RAWLPLUG

RAWLPLUG, KOELNER, GLOBUS, MODECO

rawlplug_baner_1.jpgkoelner_baner_1.jpgglobus_baner_1.jpgmodeco_baner_3.jpg

RAWLPLUG NA ŚWIECIE

INWESTYCJE W KTÓRYCH ZASTOSOWANO PRODUKTY RAWLPLUG

HISTORIA RAWLPLUG

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEJACH MARKI

1887 - 1897: Bracia Rawlings  zakładają firmę świadczącą usługi hydrauliczne

1910: John Rawlings wynajduje pierwszy na świecie kołek rozporowy

1911: Bracia Rawlings patentują pierwszy kołek rozporowy

1912: Następuje rejestracja znaku towarowego Rawlplug®

1919: Bracia Rawlings zmieniają nazwę firmy na The Rawlplug Company Ltd.

1930: Inżynierowie Rawlplug wynajdują pierwszą na świecie kotwę mechaniczną - RAWLBOLT®, która zostaje opatentowana

1969: W fabryce w Glasgow rusza produkcja kołków rozporowych z koszulką z tworzywa

1982: Krystyna Koelner rozpoczyna działalność gospodarczą pod nazwą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner

1986: We Wrocławiu rusza produkcja kołków rozporowych

1993: Zostaje wyproduktowany pierwszy w Europie Środkowej kołek do szybkiego montażu

1998: Jako pierwsza firma w UK Rawlplug® otrzymuje certyfikat ETA

1998: Następuje wdrożenie innowacyjnej metody obtrysku elementów metalowych

2000: Zakup przedsiębiorstwa METALZBYT

2001: Zakup przedsiębiorstwa MODECO

2005: Zakup przedsiębiorstwa RAWLPLUG Ltd przez polską Spółkę Koelner

2004: Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakup przedsiębiorstwa Wapienica

2006: Zakup większościowego pakietu akcji ŚRUBEX SA

2008: Zakup przedsiębiorstwa STAHL

2012: Zostaje utworzone Centrum Usług Wspólnych Grupy Koelner SA i Koelner Rawlplug IP

2013: Działalność handlowa zostaje przeniesiona z Koelner SA do nowo utworzonej spółki Koelner Polska

1887 - 1897

Bracia Rawlings  zakładają firmę świadczącą usługi hydrauliczne

1910

John Rawlings wynajduje pierwszy na świecie kołek rozporowy

1911

Bracia Rawlings patentują pierwszy kołek rozporowy

1912

Następuje rejestracja znaku towarowego Rawlplug®

1919

Bracia Rawlings zmieniają nazwę firmy na The Rawlplug Company Ltd.

1930

Inżynierowie Rawlplug wynajdują pierwszą na świecie kotwę mechaniczną - RAWLBOLT®, która zostaje opatentowana

1969

W fabryce w Glasgow rusza produkcja kołków rozporowych z koszulką z tworzywa

1982

Krystyna Koelner rozpoczyna działalność gospodarczą pod nazwą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner

1986

We Wrocławiu rusza produkcja kołków rozporowych

1993

Zostaje wyproduktowany pierwszy w Europie Środkowej kołek do szybkiego montażu

1998

Jako pierwsza firma w UK Rawlplug® otrzymuje certyfikat ETA

1998

Następuje wdrożenie innowacyjnej metody obtrysku elementów metalowych

2000

Zakup przedsiębiorstwa METALZBYT

2001

Zakup przedsiębiorstwa MODECO

2005

Zakup przedsiębiorstwa RAWLPLUG Ltd przez polską Spółkę Koelner

2004

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakup przedsiębiorstwa Wapienica

2006

Zakup większościowego pakietu akcji ŚRUBEX SA

2008

Zakup przedsiębiorstwa STAHL

2012

Zostaje utworzone Centrum Usług Wspólnych Grupy Koelner SA i Koelner Rawlplug IP

2013

Działalność handlowa zostaje przeniesiona z Koelner SA do nowo utworzonej spółki Koelner Polska

„RAWLPLUG” S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż szlifierka kątowa MODECO EXPERT, 125 mm, 900W model: MN-93-022, kod EAN: 5906757907447, data produkcji: 2017-04-10, jest niezgodna z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla  maszyn, z uwagi na niejasności i błędy w treści dotychczasowej instrukcji obsługi oraz brak niektórych istotnych informacji i ostrzeżeń mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania maszyny. Poprawioną i uzupełnioną o brakujące informacje instrukcję obsługi szlifierki zamieszczono na stronie internetowej producenta www.rawlplug.pl. Ogłoszenie publikuje się z uwagi na prowadzone postępowanie przed Prezesem UOKiK”