Czekamy na Twoją wiadomość.


Sustainable Rawlplug

2/2018 - Wydłużenie finansowania oraz zmiana sposobu współpracy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2018 r. Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną czterostronną umowę kredytową zawartą pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”) a spółkami („Kredytobiorcy”):1.           Rawlplug S.A.2.           Koelner Polska sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki)3.           Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki).Kwota kredytu wynosi 45.000.000 zł dla wszystkich Kredytobiorców. W ramach przyznanego limitu Bank udostępni kredyt w następujących sublimitach:1.           Rawlplug S.A. - 45.000.000 zł, w tym wykorzystanie w EUR i USD stanowić będzie ekwiwalent w EUR i USD kwoty 10.000.000 zł.2.           Koelner Polska sp. z o.o. - 45.000.000 zł.3.           Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. - 45.000.000 zł, w tym wykorzystanie w EUR i USD stanowić będzie ekwiwalent w EUR i USD kwoty 10.000.000 zł.Kredyt zostanie spłacony do 26 lutego 2021 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową, której bazą jest stopa WIBOR/EURIBOR/LIBOR (w zależności od waluty wykorzystania) dla depozytów jednomiesięcznych.Zawarcie ww. umowy kredytowej to pierwszy etap zmiany sposobu współpracy Grupy Rawlplug S.A. z Bankiem. Zmiana ta polega na wyłączeniu spółki zależnej Koelner Polska sp. z o.o. ze struktur kredytu handlowego, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 12/2015 oraz 6/2016. Aktualne zadłużenie Koelner Polska sp. z o.o. wynikające z kredytu handlowego wynosi ok. 13.000.000 zł i zostanie ono zastąpione finansowaniem trzyletnim opisanym powyżej. Oznacza to jednocześnie, że przysługujący aktualnie tej spółce, wykorzystywany częściowo limit zadłużenia w wysokości 57.000.000 zł zostanie zastąpiony trzyletnim kredytem w rachunku bieżącym.W kolejnym kroku, po dokonaniu konwersji kredytu handlowego w Koelner Polska sp. z o.o. na kredyt w rachunku bieżącym, przysługujący Kredytobiorcom limit w wysokości 45.000.000 zł zostanie podwyższony do 60.000.000 zł. Planowane zakończenie powyższych zmian nastąpi do 28 lutego 2018 r., o czym Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.

1/2018 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd RAWLPLUG S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2018 roku.   Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) za: I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r. III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.   Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.   Raporty roczne: Jednostkowy raport roczny za 2017 r. (SA-R) - 23 marca 2018 r.  Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. (SA-RS) - 23 marca 2018 r.   Jednocześnie zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133) ("Rozporządzenie"), Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r. Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będą odpowiednio: kwartalna jednostkowa  informacja finansowa i jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe Spółki. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.  Podstawa prawna:  §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).                                         

27/2017 - Informacja o zamiarze założenia spółki usługowej na terenie Indii

Zarząd Rawlplug S.A. ("Emitent") informuje o zamiarze założenia spółki prawa handlowego na terenie Indii. Spółka, pod firmą Rawlplug Private Limited z siedzibą w Bangalore ("Spółka") z kapitałem założycielskim nie wyższym niż 100.000 INR (rupii), będzie prowadziła wyłącznie działalność usługową, polegającą na udzielaniu wsparcia technicznego dla dystrybutora produktów RAWLPLUG, z którym Grupa Kapitałowa Rawlplug S.A. obecnie współpracuje. Dystrybucja na rynek indyjski odbywa się natomiast za pośrednictwem spółki zależnej od Emitenta - Rawlplug Middle-East FZE z siedzibą w Dubaju.Spółka będzie podmiotem bezpośrednio zależnym od Rawlplug S.A. Planowany termin uruchomienia Spółki przypada na I kwartał 2018 roku.      


OFERTA RAWLPLUG

PROFESJONALNE PRODUKTY Z ZAKRESU TECHNIK ZAMOCOWAŃ, AKCESORIÓW DO ELEKTRONARZĘDZI I ELEKTRONARZĘDZI

product_photo_v4.png

TRUST & INNOVATION

POLITYKA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Aprobaty

Trust & Innovation

w naszym rozumieniu to poszukiwanie najlepszych rozwiązań technicznych, poparte wiedzą i wieloletnim doświadczeniem naszych konstruktorów.

Konsekwencja z jaką firma od początku swego istnienia kładzie nacisk na jakość i innowacyjność swoich produktów sprawiła , że w 2013 roku udostępniliśmy naszym klientom 30 aprobat europejskich i 50 lokalnych aprobat technicznych.

Kotwy

Sztandarowymi produktami Rawlplug

w dziedzinie zamocowań są kotwy chemicz­ne i mechaniczne.

Nasze ostatnie nowości rynkowe to mechaniczna kotwa przelotowa R-HPTII o najwyższych parametrach technicznych oraz rewolucyjny wkręt do betonu R-HLX.

Do oferty kotew chemicznych dołączyliśmy nową, bazującą na żywicy, uniwer­salną kotwę R-KEM II z Aprobatą Europejską do 15 różnych podłoży, a także łatwą i szybką w użyciu kotwę chemiczna CFS w tubie foliowej. Zaletą zastosowania tuby foliowej jest radykalna redukcja odpadów.

ETA - zamocowania chemiczne

W 2013 roku uzyskaliśmy europejskie aprobaty techniczne ETA

dla następujących zamocowań chemicznych:

ETA-13/0585 TR23 wklejane zakotwienia prętów zbrojeniowych o średnicach Ø8 - Ø32 mm (R-KEX-II)

ETA-13/0454 opcja 7 wklejane tuleje z gwintem wewnętrznym i prętami zbroje­niowymi o średnicach Ø8 - Ø32 do wykonywania zamocowań w betonie niezaryso­wanym (R-KEX-II)

ETA-13/0455 opcja 1 wklejane pręty gwintowane o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań w betonie (R-KEX-II)

Fabryka w Łańcucie

Fabryka w Łańcucie specjalizuje się w produkcji elementów złącznych oraz wyrobów specjalnych na zamó­wienie,

głównym odbiorcą jest przemysł motoryzacyjny. Wdrożona specyfikacja Techniczna ISO/TS 16949:2009 zobowiązuje Grupę do wy­twarzania, ulepszania i powlekania produktów zgodnie z normą. Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi w Niemczech, Łańcut jest dostawcą produktów dla renomowanych firm takich jak Volkswagen, AUDI, BMW, Porsche, Opel, Ford i VOLVO.

PORTFEL MAREK W GRUPIE RAWLPLUG

RAWLPLUG, KOELNER, GLOBUS, MODECO

rawlplug_baner_1.jpgkoelner_baner_1.jpgglobus_baner_1.jpgmodeco_baner_3.jpg

RAWLPLUG NA ŚWIECIE

INWESTYCJE W KTÓRYCH ZASTOSOWANO PRODUKTY RAWLPLUG

HISTORIA RAWLPLUG

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEJACH MARKI

1887 - 1897: Bracia Rawlings  zakładają firmę świadczącą usługi hydrauliczne

1910: John Rawlings wynajduje pierwszy na świecie kołek rozporowy

1911: Bracia Rawlings patentują pierwszy kołek rozporowy

1912: Następuje rejestracja znaku towarowego Rawlplug®

1919: Bracia Rawlings zmieniają nazwę firmy na The Rawlplug Company Ltd.

1930: Inżynierowie Rawlplug wynajdują pierwszą na świecie kotwę mechaniczną - RAWLBOLT®, która zostaje opatentowana

1969: W fabryce w Glasgow rusza produkcja kołków rozporowych z koszulką z tworzywa

1982: Krystyna Koelner rozpoczyna działalność gospodarczą pod nazwą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner

1986: We Wrocławiu rusza produkcja kołków rozporowych

1993: Zostaje wyproduktowany pierwszy w Europie Środkowej kołek do szybkiego montażu

1998: Jako pierwsza firma w UK Rawlplug® otrzymuje certyfikat ETA

1998: Następuje wdrożenie innowacyjnej metody obtrysku elementów metalowych

2000: Zakup przedsiębiorstwa METALZBYT

2001: Zakup przedsiębiorstwa MODECO

2005: Zakup przedsiębiorstwa RAWLPLUG Ltd przez polską Spółkę Koelner

2004: Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakup przedsiębiorstwa Wapienica

2006: Zakup większościowego pakietu akcji ŚRUBEX SA

2008: Zakup przedsiębiorstwa STAHL

2012: Zostaje utworzone Centrum Usług Wspólnych Grupy Koelner SA i Koelner Rawlplug IP

2013: Działalność handlowa zostaje przeniesiona z Koelner SA do nowo utworzonej spółki Koelner Polska

1887 - 1897

Bracia Rawlings  zakładają firmę świadczącą usługi hydrauliczne

1910

John Rawlings wynajduje pierwszy na świecie kołek rozporowy

1911

Bracia Rawlings patentują pierwszy kołek rozporowy

1912

Następuje rejestracja znaku towarowego Rawlplug®

1919

Bracia Rawlings zmieniają nazwę firmy na The Rawlplug Company Ltd.

1930

Inżynierowie Rawlplug wynajdują pierwszą na świecie kotwę mechaniczną - RAWLBOLT®, która zostaje opatentowana

1969

W fabryce w Glasgow rusza produkcja kołków rozporowych z koszulką z tworzywa

1982

Krystyna Koelner rozpoczyna działalność gospodarczą pod nazwą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner

1986

We Wrocławiu rusza produkcja kołków rozporowych

1993

Zostaje wyproduktowany pierwszy w Europie Środkowej kołek do szybkiego montażu

1998

Jako pierwsza firma w UK Rawlplug® otrzymuje certyfikat ETA

1998

Następuje wdrożenie innowacyjnej metody obtrysku elementów metalowych

2000

Zakup przedsiębiorstwa METALZBYT

2001

Zakup przedsiębiorstwa MODECO

2005

Zakup przedsiębiorstwa RAWLPLUG Ltd przez polską Spółkę Koelner

2004

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakup przedsiębiorstwa Wapienica

2006

Zakup większościowego pakietu akcji ŚRUBEX SA

2008

Zakup przedsiębiorstwa STAHL

2012

Zostaje utworzone Centrum Usług Wspólnych Grupy Koelner SA i Koelner Rawlplug IP

2013

Działalność handlowa zostaje przeniesiona z Koelner SAdo nowo utworzonej spółki Koelner Polska

uokik_left_2.jpguokik_right_2.jpg