Czekamy na Twoją wiadomość.


Sustainable Rawlplug

Transgraniczne połączenie Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta

W nawiązaniu do następujących raportów bieżących: a) raportu bieżącego nr 20/2016 - Zamiar połączenia podmiotu zależnego od Emitenta z innym podmiotem zależnym od Emitenta oraz zamiar transgranicznego połączenia Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta, b) raportu bieżącego nr 7/2017 - Zgoda rady nadzorczej na transgraniczne połączenie Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta, c) raportu bieżącego nr 10/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia RAWLPLUG S.A. wraz z projektami uchwał, d) raportu bieżącego nr 11/2017 - Ponowne zawiadomienie akcjonariuszy Emitenta o zamiarze transgranicznego połączenia Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta, Zarząd spółki pod firmą: „RAWLPLUG” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, o kapitale zakładowym: 32.560.000,00 złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000033537, prowadzącej działalność w zakresie projektowania, wytwarzania i sprzedaży zamocowań (zwanej dalej „Emitentem”), informuje o dokonanym w dniu 11 grudnia 2017 r. transgranicznym połączeniu Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta, tj. ze spółką pod firmą: FARMLORD TRADING LIMITED z siedzibą w Nikozji, adres: Office 211, Mitsi Building 3, 1 Arch. Makarios III Avenue, 1065, Nikozja, Republika Cypryjska, wpisaną do rejestru spółek Republiki Cypryjskiej pod numerem: HE 252535, prowadzącą działalność holdingową (zwaną dalej „FARMLORD”).  Przedmiotowe połączenie nastąpiło w trybie art. 5161 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku FARMLORD na Emitenta, z uwzględnieniem uproszczenia  wynikającego z art. 51615 § 1 i art. 5161 w zw. z art. 516 § 6 KSH, oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.        Połączenie nie wpłynie na jednostkowe ani na skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta, a służyło wyłącznie uproszczeniu struktury Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A.

22/2017 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 listopada 2017 roku Pan Wojciech Heydel złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 13 grudnia 2017 r.Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.Zarząd Spółki informuje, iż Pan Wojciech Heydel pełnił także funkcję Członka Komitetu Audytu, funkcjonującego w strukturze Rady Nadzorczej Spółki.

21/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), Zarząd Rawlplug S.A. podaje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. na dzień 14 grudnia 2017 r. oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.  Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu. 


OFERTA RAWLPLUG

PROFESJONALNE PRODUKTY Z ZAKRESU TECHNIK ZAMOCOWAŃ, AKCESORIÓW DO ELEKTRONARZĘDZI I ELEKTRONARZĘDZI

product_photo_v4.png

TRUST & INNOVATION

POLITYKA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Aprobaty

Trust & Innovation

w naszym rozumieniu to poszukiwanie najlepszych rozwiązań technicznych, poparte wiedzą i wieloletnim doświadczeniem naszych konstruktorów.

Konsekwencja z jaką firma od początku swego istnienia kładzie nacisk na jakość i innowacyjność swoich produktów sprawiła , że w 2013 roku udostępniliśmy naszym klientom 30 aprobat europejskich i 50 lokalnych aprobat technicznych.

Kotwy

Sztandarowymi produktami Rawlplug

w dziedzinie zamocowań są kotwy chemicz­ne i mechaniczne.

Nasze ostatnie nowości rynkowe to mechaniczna kotwa przelotowa R-HPTII o najwyższych parametrach technicznych oraz rewolucyjny wkręt do betonu R-HLX.

Do oferty kotew chemicznych dołączyliśmy nową, bazującą na żywicy, uniwer­salną kotwę R-KEM II z Aprobatą Europejską do 15 różnych podłoży, a także łatwą i szybką w użyciu kotwę chemiczna CFS w tubie foliowej. Zaletą zastosowania tuby foliowej jest radykalna redukcja odpadów.

ETA - zamocowania chemiczne

W 2013 roku uzyskaliśmy europejskie aprobaty techniczne ETA

dla następujących zamocowań chemicznych:

ETA-13/0585 TR23 wklejane zakotwienia prętów zbrojeniowych o średnicach Ø8 - Ø32 mm (R-KEX-II)

ETA-13/0454 opcja 7 wklejane tuleje z gwintem wewnętrznym i prętami zbroje­niowymi o średnicach Ø8 - Ø32 do wykonywania zamocowań w betonie niezaryso­wanym (R-KEX-II)

ETA-13/0455 opcja 1 wklejane pręty gwintowane o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań w betonie (R-KEX-II)

Fabryka w Łańcucie

Fabryka w Łańcucie specjalizuje się w produkcji elementów złącznych oraz wyrobów specjalnych na zamó­wienie,

głównym odbiorcą jest przemysł motoryzacyjny. Wdrożona specyfikacja Techniczna ISO/TS 16949:2009 zobowiązuje Grupę do wy­twarzania, ulepszania i powlekania produktów zgodnie z normą. Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi w Niemczech, Łańcut jest dostawcą produktów dla renomowanych firm takich jak Volkswagen, AUDI, BMW, Porsche, Opel, Ford i VOLVO.

PORTFEL MAREK W GRUPIE RAWLPLUG

RAWLPLUG, KOELNER, GLOBUS, MODECO

rawlplug_baner_1.jpgkoelner_baner_1.jpgglobus_baner_1.jpgmodeco_baner_3.jpg

RAWLPLUG NA ŚWIECIE

INWESTYCJE W KTÓRYCH ZASTOSOWANO PRODUKTY RAWLPLUG

HISTORIA RAWLPLUG

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEJACH MARKI

1887 - 1897: Bracia Rawlings  zakładają firmę świadczącą usługi hydrauliczne

1910: John Rawlings wynajduje pierwszy na świecie kołek rozporowy

1911: Bracia Rawlings patentują pierwszy kołek rozporowy

1912: Następuje rejestracja znaku towarowego Rawlplug®

1919: Bracia Rawlings zmieniają nazwę firmy na The Rawlplug Company Ltd.

1930: Inżynierowie Rawlplug wynajdują pierwszą na świecie kotwę mechaniczną - RAWLBOLT®, która zostaje opatentowana

1969: W fabryce w Glasgow rusza produkcja kołków rozporowych z koszulką z tworzywa

1982: Krystyna Koelner rozpoczyna działalność gospodarczą pod nazwą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner

1986: We Wrocławiu rusza produkcja kołków rozporowych

1993: Zostaje wyproduktowany pierwszy w Europie Środkowej kołek do szybkiego montażu

1998: Jako pierwsza firma w UK Rawlplug® otrzymuje certyfikat ETA

1998: Następuje wdrożenie innowacyjnej metody obtrysku elementów metalowych

2000: Zakup przedsiębiorstwa METALZBYT

2001: Zakup przedsiębiorstwa MODECO

2005: Zakup przedsiębiorstwa RAWLPLUG Ltd przez polską Spółkę Koelner

2004: Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakup przedsiębiorstwa Wapienica

2006: Zakup większościowego pakietu akcji ŚRUBEX SA

2008: Zakup przedsiębiorstwa STAHL

2012: Zostaje utworzone Centrum Usług Wspólnych Grupy Koelner SA i Koelner Rawlplug IP

2013: Działalność handlowa zostaje przeniesiona z Koelner SA do nowo utworzonej spółki Koelner Polska

1887 - 1897

Bracia Rawlings  zakładają firmę świadczącą usługi hydrauliczne

1910

John Rawlings wynajduje pierwszy na świecie kołek rozporowy

1911

Bracia Rawlings patentują pierwszy kołek rozporowy

1912

Następuje rejestracja znaku towarowego Rawlplug®

1919

Bracia Rawlings zmieniają nazwę firmy na The Rawlplug Company Ltd.

1930

Inżynierowie Rawlplug wynajdują pierwszą na świecie kotwę mechaniczną - RAWLBOLT®, która zostaje opatentowana

1969

W fabryce w Glasgow rusza produkcja kołków rozporowych z koszulką z tworzywa

1982

Krystyna Koelner rozpoczyna działalność gospodarczą pod nazwą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner

1986

We Wrocławiu rusza produkcja kołków rozporowych

1993

Zostaje wyproduktowany pierwszy w Europie Środkowej kołek do szybkiego montażu

1998

Jako pierwsza firma w UK Rawlplug® otrzymuje certyfikat ETA

1998

Następuje wdrożenie innowacyjnej metody obtrysku elementów metalowych

2000

Zakup przedsiębiorstwa METALZBYT

2001

Zakup przedsiębiorstwa MODECO

2005

Zakup przedsiębiorstwa RAWLPLUG Ltd przez polską Spółkę Koelner

2004

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakup przedsiębiorstwa Wapienica

2006

Zakup większościowego pakietu akcji ŚRUBEX SA

2008

Zakup przedsiębiorstwa STAHL

2012

Zostaje utworzone Centrum Usług Wspólnych Grupy Koelner SA i Koelner Rawlplug IP

2013

Działalność handlowa zostaje przeniesiona z Koelner SAdo nowo utworzonej spółki Koelner Polska

uokik_left_2.jpguokik_right_2.jpg